Дали ја знаете Вашата насока кон иднината?
                                  НИЕ ЈА ДЕФИНИРАВМЕ!

                                                                                                         за подобра иднина, безбедност, здравје и правда 
                                                                                програми: -животна средина, -социјална благосостојба, - локален развој

 

 

За трудот добивме награди

Даваме едукативни подароци на волонтерите.

 

Поттикнување на вработување е нашата мисија!

Развој на еколошки и алтернативен туризам е наша цел!

Собирање и рециклирање на отпад е нашата мисија!

Обуките се дел од нашиот успех!

 

Градење јавна свест е нашата определба!

 

Формирање еко-социјални стопанства е нашиот пат!

Наша цел е стручно пристапување кон загадувањето.

СПОНЗОРИРАЈ ГИ НАШИТЕ АКТИВНОСТИ И ПРЕПОРАЧАЈ ЈА ОРТ КАЈ ОПШТЕСТВЕНИТЕ АКТЕРИ

all rights reserved ORT @2014