ОРТ
обука за одржлив развој
Контакт инфромации

КАКО ДА ДОЈДЕТЕ ДО НАС

Ниска црвена зграда, на приземје, од страна на влезот број 3, канцеларија со голем двор и натпис ОРТ на прозорците. Во близина на старата слаткарница Стела, дијагонално лево од ОУ Ѓорѓија Пулевски или карши црвено-белата кула со училиштето Челинџ.


Канцеларија за посета:
во населба Аеродром,бул. АВНОЈ 46/3-3а.
Адреса за пошта:
Бул. Ј. Сандански бр.61/47, 1000 Скопје.
Телефон: 02 51 11 34 5
Мобилен: 070 35 98 82, 076 23 23 83
Факс: 02 51 11 34 5
ПОГЛЕДНИ КАРТА
со кола од Железничка станица
со кола од Автокоманда
пешки од Мајчин Дом
пешки од автобуска станица на бр. 3, 5, 15, 23, или 35
Designed by bobanst@t.mk