Времетраење 2016-2017
Проект: Заеднички одговорности за загадувањето на воздухот

Во партнерство со повеќе еколошки организации ги здруживме своите сили да се залагаме за чист воздух во Скопје, на повеќе нивоа.

Фокусот на работа е со Собранието на РМ, медиумите и секој засегнат граѓанин во градот Скопје.

Резултати:

Здружени 6 организациии во Скопје.

Залагање за чист воздух на повеќе нивоа.

Подобрување на комуникацијата помеѓу релевантните тела кои се занимаваат со загадувањето на воздухот.

Соработка со релевантни институции.

Споделување на практики од ЕУ и САД.

Контакти со граѓани во градот Скопје.

Донатор | Амбасада на САД