Локални самоуправи, организации и претпријатија со кои ОРТ успешно соработуваше во изминативе години.

Општина Центар

Општина Добрушево

Општина Вранештица

Општина Прилеп

Општина Сопиште

Општина Другово

Општина Кичево

Општина Тополчани

Општина Србиново

Општина Гостивар

Општина Куманово

Општина Кривогаштани

Општина Струмица

Општина Чегране

Општина Могила

Општина Сарај

Општина Ресен

Општина Бач

Општина Орашац

Општина Липково

Општина Кавадарци

Град Скопје

Општина Гази Баба

Општина Долна Бањица

Општина Аеродром

Општина Зелениково

Општина Карпош

Општина Чаир

Општина Крушево

Општина Гевгелија

Општина Богданци

 

 

ЗРМ Бела Кула

ФОСПАТ

ЕД Опстанок

ФНССМ

ЕД Еко Мисија

ДО Молика

Младински Совет

ОЖ Престиж

ЕД Изгрев

ЛУЛУДИ

ИАРЕС

Центар за психосоцијална поддршка и грижа за ментално здравје

Еко Нет

Македонски Зелен Центар

ДЕМ

PPNEA Albania (ekologija)

NAHA – Albania (National Association of Hygienists of Albania)

Lilium Albanicum Albania (ekologija)

Beta B I H

Ecosens Romania

Legambiente Albania (ekologija)

Green Balkans Bulgaria

Балкански мостови 4х4х4

Sustainable Development of Civil Society Bulgaria

Здрави Град, Сплит

Друштво за заштита и проучување на приците во Македонија

ЕКО-ЖИВОТ

Поддршка

ВИЛА ЗОРА

Ауледа, Валона, Албанија

Еко Свест

ЗБК Креација

БА Котларовски

Црвен Крст на Град Скопје

   

УНЕТ

МОЛ

Комунално претпријатие- Богданци

Комунална Хигиена- Скопје

Комунална Чистота- Гевгелија

Оператор со Отпад "Близнам Ком"

"Доста е!"

International Coalition for Development Action

"Моќта е во народот"

World Bank Poverty Working Group ECA NGO Program

BalettNetwork

Коалиција Македонија без корупција

ХИВ/Сида Кампања

South Eastern European Environmental NGOs Network

НВО Парламент

EKO NET

ЕЦМП

World Bank Poverty Working Group ECA NGO Program

SEEENN