Спонзорство за

• јавно добро за заштита на природата
• намалување на невработеноста
• социјална еднаквост.

СПОНЗОРИРАЈТЕ го ОРТ за да:

 • • ја заштитите животната средина
  • го зачувате животниот простор
  • помогнете за намалување отпад
  • овозможите обука за невработени за самовработување
  • овозможите родова еднаквост на работа и дома
  • овозможите услови за одмор и рекреација на децата во мирна средина
  • остварите права на фер-конкуренција во бизнисот и на работното место.

Имате можност да се ослободите од данок, согласно Законот за донации

ЈАВЕТЕ СЕ ЗА ДЕТАЛИ